Priser og vilkår

Med henvisning fra praktiserende læge
I klinikken anvendes i udgangspunktet dobbeltkonsultationer ved lægehenvisning. Dette anbefales for bedst udbytte af behandlingen.

Niclas Perchet Dahl Priser - Henvisning
Indledende individuel konsultation, 90 minutter 813,55 kr.
Efterfølgende konsultationer, 90 minutter 739,84 kr.
 
Obs. din henvisning må ikke være mere end 3 måneder gammel og du bedes medbringe sygesikringsbevis til konsultationerne.
 
Prisregulering sker automatisk 2 gange årligt, 1. april og 1. oktober, som følge af overenskomstforhandlinger mellem Danske Regioner og Dansk Psykologforening.

Som selvbetaler

Obs. priststigninger pr. 01/02/23 (står i parantes nedenfor).

Niclas Perchet Dahl Priser
Indledende konsultation, 2-3 timer 2650 kr. (2800 kr.)

Jeg anbefaler en 2-3 timers konsultation ved behandlingsopstart. Såfremt du ikke ønsker dette anbefaler jeg som minimum, at første samtale er på 1,5 timer.

Niclas Perchet Dahl Priser 2
Individuel terapi, 55 minutter 1100 kr. (1200 kr.)
Supervision, 60 minutter 1175 kr. (1250 kr.)
Undervisning Efter aftale

Afbudsregler
Ved afbud senere end kl. 16.00 dagen før en aftalt konsultation opkræves fuldt honorar.

Særligt for klienter med henvisning: Ved for sent afbud eller udeblivelse nr. 1 opkræves den normale egenbetaling. Ved for sent afbud eller udeblivelse nr. 2 opkræves det dobbelte honorar af den sædvanlige egenbetaling.

Ventetid
Selvbetalere og klienter over 25 år med lægehenvisning:                                             25 uger

Unge (18-25 år) lægehenvist med andet end depression og angst:                             25 uger

Unge (18-25 år) lægehenvist med depression eller angst:                                             55 uger

Aktive medlemmer af Danmark
Efter modtaget betaling registreres betalingen ved Sygeforsikringen Danmark og du vil få refunderet op til 450 kr. pr times konsultation. Dette foregår dog ikke automatisk, så oplys mig om dit medlemskab. Du kan læse mere herom via linket: https://www.sygeforsikring.dk/tilskud/psykologhjaelp

Betaling
Klinikken modtager betaling via MobilePay.