Priser og vilkår

Med henvisning fra praktiserende læge
I klinikken anvendes i udgangspunktet dobbeltkonsultationer ved lægehenvisning. Dette anbefales for bedst udbytte af behandlingen.

Niclas Perchet Dahl Priser - Henvisning
Indledende individuel konsultation, 90 minutter 784,02 kr.
Efterfølgende konsultationer, 90 minutter 713,03 kr.
Obs. din henvisning må ikke være mere end 3 måneder gammel og du bedes medbringe sygesikringsbevis til konsultationerne.

Som selvbetaler

Niclas Perchet Dahl Priser
Indledende konsultation, 2-3 timer 2650 kr.

Jeg anbefaler en 2-3 timers konsultation ved behandlingsopstart. Såfremt du ikke ønsker dette anbefaler jeg som minimum, at første samtale er på 1,5 timer.

Niclas Perchet Dahl Priser 2
Individuel terapi, 55 minutter 1100 kr.
Supervision, 60 minutter 1175 kr.
Undervisning, pr. 60 minutter 1500 kr.

Afbudsregler
Ved afbud senere end kl. 16.00 dagen før en aftalt konsultation opkræves fuldt honorar.

Særligt for klienter med henvisning: Ved for sent afbud eller udeblivelse nr. 1 opkræves den normale egenbetaling. Ved for sent afbud eller udeblivelse nr. 2 opkræves det dobbelte honorar af den sædvanlige egenbetaling.

Ventetid
Selvbetalere og klienter over 25 år med lægehenvisning:                                           3 uger

Unge (18-25 år) lægehenvist med andet end depression og angst:                           3 uger

Unge (18-25 år) lægehenvist med depression eller angst:                                           34 uger  

Aktive medlemmer af Danmark
Efter modtaget betaling registreres betalingen ved Sygeforsikringen Danmark og du vil få refunderet op til 450 kr. pr times konsultation. Dette foregår dog ikke automatisk, så oplys mig om dit medlemskab. Du kan læse mere herom via linket: https://www.sygeforsikring.dk/tilskud/psykologhjaelp

Betaling
Klinikken modtager betaling via MobilePay.