Priser og vilkår

Med henvisning fra praktiserende læge

I klinikken anvendes i udgangspunktet dobbeltkonsultationer ved lægehenvisning. Dette anbefales for bedst udbytte af behandlingen.

Niclas Perchet Dahl Priser - Henvisning
Indledende individuel konsultation, 90 minutter 848,00 kr.
Efterfølgende konsultationer, 90 minutter 771,17 kr.
 
Obs. din henvisning må ikke være mere end 3 måneder gammel og du bedes medbringe sygesikringsbevis til konsultationerne.
 
Prisregulering sker automatisk 2 gange årligt, 1. april og 1. oktober, som følge af overenskomstforhandlinger mellem Danske Regioner og Dansk Psykologforening.

Som selvbetaler

Niclas Perchet Dahl Priser
Indledende konsultation, 2-2,5 timer 2900 kr.

Jeg anbefaler en 2-2,5 timers konsultation ved behandlingsopstart. Såfremt du ikke ønsker dette anbefaler jeg som minimum, at første samtale er på 1,5 timer.

Niclas Perchet Dahl Priser 2
Individuel terapi, 55 minutter 1250 kr.
Individuel terapi, 90 minutter 1850 kr.
Supervision 1250 kr.

Ventetid

For klienter med lægehenvisning og selvbetalere:                                                           50 uger

For unge under 25 med lægehenvisning på angst eller depression:                              56 uger

Afbudspolitk

Afbud foregår via sms eller telefonsvarerbesked til klinikkens telefon: 31455932.

Afbud til en konsultation skal ske senest kl. 12 dagen før. Ved senere afbud opkræves fuldt honorar. For unge på den vederlagsfri ordning skal den unge betale egenbetalingen ved for sent afbud. For klienter med lægehenvisning opkræves ved 2. og efterfølgende afbud for sent den dobbelte egenbetaling. 

Betaling

Klinikken tager imod betaling via MobilePay nummeret: 522133.

Betaling fra forsikring eller Kommune

Kan du få dækket dele af eller hele behandlingen af af dit forsikringsselskab eller din Kommune skal du selv lægge ud efter endt samtale og få refunderet pengene af din forsikring. Der afviges ikke herfra, da jeg desværre gentagende gange ikke har modtaget betaling for mit arbejde.