Samtaleterapeutisk behandling

I min klinik tilbyder jeg individuel terapi til voksne og unge over 21 år. Jeg hjælper med at skabe indblik i og ændre de psykologiske mønstre, der ligger til grund for stress, depression, angst, lavt selvværd, spiseforstyrrelser, destruktive handlemønstre og vanskeligheder med at etablere sunde relationer. Desuden har jeg god erfaring med behandling af krisereaktioner, traumer og medicinsk uforklarlige smerter eller lidelser (ved sidstnævnte anbefales en grundig medicinsk undersøgelse før vores samarbejde). Behandlingen har således fokus på at ændre de underliggende personlige psykologiske mønstre, der skaber eller vedligeholder symptomer. Jeg arbejder således ikke alene symptomfokuseret, fordi forskning på området har vist bedre og længerevarende effekt af et fokus på de grundlæggende mønstre og træk. Du opnår herved også en mindre risiko for at symptomerne bare – så at sige – ”flytter sig” og finder nye udtryksmåder.

Enhver behandling indledes med en afklarende konsultation på 3 timer eller 2 på 1,5 timer, hvor vi sammen undersøger i hvilken udstrækning vores samarbejde vil kunne have effekt over for din problemstilling. Samtalens fokus er en fælles detaljeret undersøgelse af de situationer, hvor dine symptomer eller problemer opstår og dine reaktioner herpå.

Det terapeutiske samarbejde

Med mig som terapeutisk samarbejdspartner kan du fra min side forvente empatisk nærvær, høj aktivitet og, hvis nødvendigt, udfordringer for at bidrage til hurtigst muligt at opnå dine mål. Psykoterapi er for mig et intensivt, fokuseret samarbejde, hvor vi begge gør vores bedste for sammen at lykkes i vores bestræbelse på at overvinde dine oplevede forhindringer. Forhindringer, du trods ihærdige anstrengelser ikke har været i stand til og måske ikke skal overvinde alene. At foretage indre psykologiske forandringer er ofte både en lettende og frustrerende proces, men du bør ikke opleve forværring i din tilstand. Hvis du, imod forventning, ikke oplever bedring eller øget håb om bedring i løbet af dine første 2-3 konsultationer, opfordres du til at dele dette og dine refleksioner om forløbet, så vi sammen kan undersøge grundlaget for den manglende fremgang. I denne undersøgelse – og i hele vores samarbejde – opfordrer jeg dig til at være så åben som mulig om din oplevelse af mig og refleksioner over samarbejdet, så vi bedst og hurtigst muligt sikrer din bedring.