Terapeutisk metode

Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP) er en terapeutisk metode udviklet af Habib Davanloo igennem 1960’erne. Metoden er siden blevet videreudviklet og kan i dag integrere elementer fra mange andre terapeutiske behandlingsformer og tilknytningsteorier – fx Psykoanalysen, Overføringsfokuseret Terapi, de Kognitive Adfærdsterapeutiske metoder og Mentaliseringsbaseret Terapi.

ISTDP har særligt fokus på de reaktionsmønstre der tidligt i livet udvikles i samspillet mellem os og vores omsorgspersoner. Der arbejdes på at bevidstgøre uhensigtsmæssige vaner og bearbejde fortrængte følelser. ISTDP er ikke en ”one size fits all” behandling, men tilrettelægges derimod specifikt ud fra klientens personlighedsmæssige styrker og udfordringer. For uddybning af ISTDP anbefales at følge linket: http://reachingthroughresistance.com/intensive-short-term-dynamic-psychotherapy

ISTDP er særligt kendt for at være et dybdepsykologisk arbejde med potentiale for forandring af grundlæggende personlighedsmæssige mønstre, fokus på sammenhængen mellem psykiske og kropslige lidelser samt varig behandlingseffekt over for behandlingsresistente lidelser (lidelser der forsøgt behandlet på minimum to andre måder). Der er igennem en årrække blevet forsket i metodens effekt og denne litteratur kan tilgås via hjemmesiden: http://reachingthroughresistance.com/publications